Nuoroda nukopijuota

Konkurso nuostatai

VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „LIEPSNELĖ“

VAIKŲ PLAKATŲ KONKURSO „PRIE ATMINTIES LAUŽO“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuostatai nustato konkurso tikslą ir uždavinius, dalyvius, konkurso sąlygas, konkurso organizavimo tvarką, darbų vertinimą, apdovanojimą.

2. Konkurso organizatorius Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“, Viršuliškių g. 34, Vilnius, internetinės svetainės adresas: https://klubasliepsnele.lt. Kontaktinis tel. Nr. (8 5) 241 6369, el. paštas rastine@klubasliepsnele.vilnius.lm.lt.

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Konkurso tikslas – nupiešti plakatą tema „Prie atminties laužo“, skirtą Laisvės gynėjų dienai Sausio 13-osios 30-mečio paminėjimui.

Uždaviniai:

Skatinti vaikus ir jaunimą domėtis Sausio 13-osios dienos reikšme, jos įvykiais.

Išreikšti asociacijas lakoniškais, dekoratyviais vaizdiniais elementais.

Ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir pagarbą savo šalies istorijai.

 

III. DALYVIAI

4. Plakatų konkurse gali dalyvauti 10–18 m. vaikai ir jaunimas, dviejose amžiaus grupėse 10–14 m. ir 15–18 m., dalyvaujantys neformaliojo ugdymo veiklose.

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS

5. Plakatai gali būti atlikti įvairia technika: guašu, pastele, tušu, kreidelėmis, flomasteriais, pieštukais ir kt.

6. Darbas atliktas ant A3 formato lapo.

7. Darbas turi būti tvarkingas, atitikti konkurso tematiką, tikslus ir uždavinius.

 

V. DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

8. Užbaigtas darbas nufotografuojamas ir įkeliamas į Vaikų ir jaunimo klubo svetainę https://klubasliepsnele.lt skiltį Konkursas, užrašomas plakato pavadinimas (įkėlimo instrukcija bus pateikta svetainėje). Atskirai užpildoma bendra informacija apie konkurso dalyvį (Priedas Nr.1). Eksponuojant plakatus iki vertinimo pabaigos anketa bus paslėpta nuo žiūrovų, bus nurodytas tik plakato pavadinimas.

9. Užbaigtus darbus bus galima įkelti nuo 2021 m. sausio 4 d. iki sausio 25 d. 24 val.

10. Įkeldamas savo piešinį dalyvis patvirtina apie tai, kad susipažino su konkurso nuostatais.

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS

11. Piešiniai pirmiausiai bus vertinami balsuojant nurodytos svetainės lankytojų. Lankytojai galės po vieną kartą balsuoti už pasirinktą labiausiai patinkantį plakatą, pasirinkimų skaičius neribojamas. Lankytojų balsavimas sudarys 30 procentų galutinio darbo vertinimo.

12. Antrajame etape plakatus vertins Vaikų ir jaunimo klubo „Liepsnelė“ direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija, kuri plakatus vertins 1–5 balų skalėje pagal tokius pagrindinius kriterijus:

12.1. plakato atitikimas temai;

12.2. kūrybiškumas atskleidžiant temą;

12.3. plakato technikos pasirinkimas;

12.4. originalumas;

12.5. bendras estetiškas vaizdas.

13. Komisijos vertinimas sudarys 70 procentų galutinio darbo vertinimo.

14. Darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes. Nugalėtojais bus skelbiami plakatų, surinkusių daugiausiai balų, autoriai.

15. Geriausiai įvertinti darbai bus apdovanoti diplomais (I-os, II-os ir III-ios vietų laimėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje. I-os vietos laimėtojai bus apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Už darbų nuotraukų kokybę atsakingas dalyvis. Neatitinkantys konkurso reikalavimų darbai nebus pateikiami vertinimo komisijai.

17. Pasibaigus darbų vertinimui svetainėje bus paskelbta bendra dalyvio informacija: vardas, pavardė, metai, ugdymo įstaiga, mokytojo vardas ir pavardė.

18. Iki konkurso pabaigos būtina išsaugoti darbo originalą.

19. Kiekvienas dalyvis, atsiųsdamas darbą konkursui, sutinka perleisti visas autorines teises organizatoriui pilna apimtimi, įskaitant darbo originalą.

20. Organizatorius pasilieka teisę eksponuoti darbus virtualioje parodoje savo nuožiūra, o kitaip publikuoti, tik gavus dalyvio sutikimą.

____________________

 

Priedas Nr. 1

DALYVIO ANKETA

Plakato pavadinimas
Plakato autoriaus vardas, pavardė, metai
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Pedagogo vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.

 

Visos teisės saugomos 2022 © | Konkurso organizatorius Vilniaus m. vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“